cRCL Spletna trgovina

Novi poslovni modeli za nove poslovne priložnosti

Spletna trgovina ni le dostava dobrin, storitev, informacij in/ali plačil preko računalniškega omrežja ali drugega elektronskega medija. Niti ni le orodje, ki omogoča podjetju zniževanje stroškov ter izvajanja storitev ob istočasnem višanju kvalitete in obsega teh storitev. Pač pa je vse to in še mnogo več.

Poenostavljeno rečeno je spletna trgovina (on-line shop) poseben prodajni kanal, ki ima svoje zakonitosti, v ključnih osnovah pa zasledujete isti cilj - prodaja.

Vendar pa lahko uvedba spletne rešitve za trgovanje prinese podjetju mnogo prednosti pred utečenimi kanali:

Geografsko Podjetje postane globalno dosegljivo, vedno prisotno in bolj prepoznavno
Priložnostno Podjetju se ponudijo nove poslovne priložnosti, široke možnosti oglaševanja in obveščanja, zmanjšanja stroškov in izboljšav na področju blagovnega poslovanja.
Poslovno Podjetje pridobi na voljo prodajalno, ki je razpoložljiva 24 dni v tednu skozi celo leto (24/7/365), nove izzive enostavno obvladuje, lansiranje novih artiklov na tržišče poteka hitro, enostavno in cenovno ugodno, komuniciranje s strankami in partnerji se poenostavi in poceni, učinkovitosti poslovalnice pa se poveča.
Pri kupcu Beleženje podatkov o navadah kupca in povezovanje z obstoječim sistemom lojalnosti omogoča podjetju napredno analiziranje podatkov in prilagajanje svojih aktivnosti in ponudbe rezultatom analize.

cRCL spletna trgovina se redno funkcionalno dopolnjuje, kot le eden izmed elementov e-poslovanja, pa ima trenutno naslednje ključne značilnosti:

Izdelana rešitev za B2B in B2C poslovni model.
cRCL
Spletna
trgovina
Pripravljeni standardni vmesniki na cRCL cBBIS rešitev.
Vključen spletni katalog s popolno informacijo o artiklu, ki lahko vsebuje slike in pripete datoteke.
Učinkovit stik s kupcem omogočajo napredne funkcionalnosti informiranja in obveščanja kupca.
Različni načini plačila in povezave do spletnih vplačil.
Optimizacija dostave artiklov iz ene ali več lokacij.

cRCL Spletna trgovina je v celoti navezana na cRCL cBBIS programski paket in skupaj delujeta kot enovita rešitev v vaše popolno zadovoljsto.

E - izmenjava podatkov

Elektronska izmenjava podatkov (EDI - electronic data interchange) med poslovnimi subjekti znotraj verige dodane vrednosti lahko udeleženim podjetjem prihrani veliko količino denarja. Prihranke ustvarimo z odpravo človeškega dela v procesu izmenjave podatkov ali zmanjšanjem obremenitev v celovitem poslovnem procesu ter odpravo potrebe po uporabi raznih medijev za prenos podatkov.

Samodejni prenos podatkov o artiklih od dobavitelja do naročnika, elektronska izmenjava dobavnic in računov, elektronski podpis izdanih dokumentov, pridobivanje osnovnih podatkov o avtomobilu od principala in še mnogo več se že sedaj dnevno izvaja z uporabo cRCL rešitev.

E-izmenjava podatkov med vsemi našimi cRCL aplikacijami ali pa med aplikacijami tretjega ponudnika uspešno obvladujemo z uporabo različnih splošno priznanih standardih (npr. EDIFACT) ali internih standardih formata podatkov in uveljavljenih standardih za prenos podatkov (npr. x.400, AS2, SMTP).

cRCL EDI zagotavlja zanesljivo, fleksibilno in dobro nadzorljivo delovanje, ter zadovoljitev vseh potreb po elektronski izmenjavi podatkov. Elektronska izmenjava podatkov ima obilo prednosti pred drugimi načini izmenjave podatkov:

  • podatke je potrebno v informacijski sistem vnesti le enkrat, kar drastično zmanjša potrebno količino vloženega dela;
  • bistveno manjša možnost napake, ki so pogoste pri večkratnem vnosu istih podatkov;
  • hitrejše in bolj elegantno delo ter posledično tudi večje zadovoljstvo zaposlenih.

Vas zanima več?

Za dodatne informacije o e-izmenjavi podatkov vas prosimo, če stopite v sitk z nami.

Vas zanima več?

Prenesite brošuro, v kateri vam je na voljo podrobnejši opis programske rešitve
cRCL Spletna trgovina.
Za dodatne informacije stopite v stik z nami.

Oglejte si ...