cPRESS - distribucija, tiražiranje in upravljanje naročniške službe

cPRESS - celovite rešitve za časopisno - založniška in distribucijska podjetja vključujejo nabor programskih rešitev za vodenje in upravljanje z distribucijskega poslovanja, tiražiranja naklade, upravljanje z naročniško službo, plačami raznašalcev in oglasnim trženjem.

cPRESS – Distribucija

Združuje funkcionalnosti tiražiranja in distribucije. V okviru tiražiranja vam uporabniško prijazen programski modul omogoča hitro in zanesljivo odločanje o optimalnih količinah distribuiranih edicij na posamezna prodajna mesta. Širok nabor algoritmov in smiselnih parametrov zagotavlja nizek odstotek vrnjene remitende. Modul distribucija pa na ravni enega izida edicije združuje naročniško naklado in naklado za posamezna prodajna mesta (Point-Of-Sale). V okviru distribucijskega modula se izdelajo vsi distribucijski dokumenti, namenjeni izdelavi paketov z edicijami, in transportni dokumenti, ki skrbijo za ustrezno dostavo na posameznega naslovnika.

Osnovne funkcionalnosti:

 • vodenje baze podatkov o prodajnih mestih in njihovih plačnikih ter podružnicah;
 • možnost uvedbe relacije »plačnik – več prodajnih mest«;
 • določanje naklade na podlagi podatkov o pretekli prodaji, definiranje koledarja za vsako edicijo-izdajo;
 • prilagajanje (višanje – nižanje) naklade v odstotkih glede na progo, tip prodajnega mesta in/ali zaradi posebnih razlogov;
 • vodenje remitende za poljubno obdobje, (možno določanje dnevov, na katere se remitenda ne pobira);
 • vodenje zalog po prodajnih mestih (primerno za mesečnike);
 • definiranje distribucijskih poti za prodajna mesta po posameznih edicijah in dnevih;
 • določanje raznosa tudi za naročene edicije (uvoz podatkov iz cPRESS – Naročnina);
 • predlogi naklad: standardnih in na določen dan s strani podružnic in potrjevanje na centrali;
 • možnost definiranja lastnih poizvedb nad podatki.
   

cPRESS – Naročnina

Programske rešitve, ki so namenjene prodajno naročniškim službam. Funkcionalnost cPRESS zagotavlja postopke za različne načine distribucije edicij, fakturiranje vseh storitev, ki jih trži časopisni marketing, skrbi pa tudi za ustrezne statistične obdelave, za potrebe načrtovanja strategije prodaje edicij.

Osnovne funkcionalnosti:

 • vodenje baze podatkov o naročnikih in njihovih naročilih na posamezne edicije;
 • možnost uvedbe relacije "naročnik plačnik – en plačnik več naročnikov";
 • vodenje naročnine v poljubnem številu tujih valut;
 • možnost opredeljevanja alternativnega naslova – pošiljanje računa na eno, edicije na drugo oz. več drugih lokacij (naslovnikov);
 • možnost začasne selitve, stalne selitve in začasne ustavitve posameznega naročnika;
 • štetje vsakodnevne naklade za potrebe naročanja potrebnega števila posamezne edicije;
 • priprava naslovnega materiala za potrebe adresiranja posameznega časopisa za poštno dostavo;
 • priprava dopisov/obvestil za raznašalce ob eventualnih spremembah pri naročnikih na posameznem raznašalskem rajonu;
 • avtomatska bremenitev ustreznih naročnikov za fiksno obdobje na podlagi vnesenega koledarja, izida edicij in definiranega cenika na posamezen izvod edicije;
 • različni statistični izpisi za pomoč pri določanju strategije pri pridobivanju novih naročnikov in dostopu do njih;
 • različni statistični izpisi za pomoč pri obračunu akviziterskih provizij in kot podlaga za obračun stroškov dostave;
 • vnos reklamacij na podlagi klica oz. dopisa naročnika;
 • določanje potrebne akcije za posamezno reklamacijo;
 • prodaja in odprema samostojnih prodajnih artiklov (knjige, CD-ji …) s fakturiranjem v okviru rednih naročniških računov.

Vas zanima več?

Prenesite brošuro, v kateri vam je na voljo podrobnejši opis programske rešitve cPRESS. Za dodatne informacije stopite v stik z nami.
 

Oglejte si ...