cFRIS - finance, računovodstvo, plače, kadri

Popoln nadzor nad poslovanjem

Ne glede na velikost vašega podjetja, ne glede na vašo dejavnost, če imate opravka z računi, obračuni, avansi, plačilnim prometom, DDV-jem in vsem ostalim, kar opredeljuje finančno računovodski del vašega poslovanja, predstavlja cFRIS pravo rešitev za vse težave s katerimi ste se srečevali do sedaj.

Pri razvoju FRIS-a smo se osredotočil le na eno. Kako olajšati vaše delo in vam ponuditi enostavno uporabno rešitev, ki bo v kar največji meri avtomatizirala postopke in vam obenem ponudila močno orodje za izdelavo finančnih poročil in pregledov.

Uspeli smo, zato lahko danes pozabite na zahtevne in toge finančno – računovodske rešitve, s katerimi so vaši zaposleni izgubljali živce, čas in vaš denar.

Modularna zasnova

Da bi lahko vsako podjetje našlo sebi primerno finančno rešitev smo programski paket cFRIS zasnovali modularno. Izbirate lahko med množico modulov, ki povezani med seboj predstavljajo zaokroženo celoto. Osnovni moduli v okviru finančno-računovodskega informacijskega sistema zajemajo:

 • Finančno poslovanje; osnova cFRIS programske rešitve, ki vključuje glavno knjigo, saldakonte, DDV-O...;
 • Likvidatura; omogoča zajem in likvidacijo vseh prejetih računov v podjetju;
 • Plačilni promet; omogoča avtomatsko pripravo virmanskih plačil, kompenzacij, multikompenzacij in menic;
 • DIS; direktorski informacijski sistem vam zagotavlja takojšen vpogled v finančno sliko vašega podjetja;
 • Fakturiranje; možnost izdelava poljubnih predračunov in računov tako za domači kot tuji trg;
 • Izvoz in uvoz; evidenci izvoznih in uvoznih ECL-ov;
 • Predkalkulacija posla; priprava natančnega prevzema blaga v blagovno poslovanje;
 • Izračun obresti; ponuja različen izračuni obresti, z ali brez revalorizacije po linearni ali konformni metodologiji;
 • Osnovna sredstva; vam zagotavljajo hitro in pregledno vodenje registra osnovnih sredstev; 

Osnovne finančno - računovodske module dopoljnjujejo še rešitve za obračun plač, vodenje kadrovske evidence in rešitve za zunanjetrgovinsko poslovanje.

 • Zunanja trgovina; podpora zunanje-trgovinskemu poslovanju, omogoča obračun uvoza in izvoza, fakturiranje s predračuni in splošno fakturiranje
 • Obračun plač; omogoča enostavno pripravo obračuna plač z množico pregledov in poročil
 • Kadrovska evidenca; omogoča celovito evidenco podatkov o vaših zaposlenih, vključno z možnostjo samostojne opredelitve želenih šifrantov.

Enostavna uporaba in vrsta avtomatiziranih postopkov

cFRIS smo zasnovali tako, da omogoča kar največjo avtomatizacijo vašega dela. Velika večina podatkov se v glavno knjigo in saldakonte prenaša avtomatično preko temeljnic iz ostalih programov (fakturiranje, maloprodaja, veleprodaja, evrski in devizni plačilni promet, likvidatura prejetih računov, izvozno fakturiranje, carinsko skladišče, plače, osnovna sredstva, obračun uvoza in izvoza). Tudi knjiženje plačil kupcev je lahko avtomatizirano, če so sklici na plačilih standardizirani.

cFRIS je združljiv z vsemi cRCL poslovnimi rešitvami in zagotavlja optimizacijo poslovanja in integracijo poslovnega okolja v največji možni meri.

Vas zanima več?

Prenesite brošuro, v kateri vam je na voljo podrobnejši opis programske rešitve
cRCL cFRIS.
Za dodatne informacije stopite v stik z nami.

Oglejte si ...