Kontakti

RCL Int. d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 2
SI- 1000 Ljubljana
T: 01 51 40 350
F: 01 50 56 863
E: info@rcl-group.com

S pravim pristopom do najboljših rezultatov

Morda veste, da se 60% vseh projektov prenove poslovnega informacijskega sistema konča neuspešno? Si lahko to privoščite?

Prenova in informatizacija poslovanja je vse več kot implementacija »novih programskih rešitev«. Gre za zahtevno nalogo, ki se jo mora podjetje lotiti na svojem najvišjem nivoju, smotrno in preudarno. V prvi fazi pa potrebujete odgovore na vprašanja:

  • Kakšni so razlogi za prenovo poslovnega informacijskega sistema?
  • Kakšni so obstoječi poslovni procesi? Kako jih lahko optimiziramo?
  • Kakšne izzive to predstavlja našim zaposlenim, dobaviteljem, kupcem in drugim poslovnim partnerjem?

Ker imamo na tem področju bogate izkušnje smo prepričani, da lahko pomagamo tudi vam. Poznavanje poslovanja, poslovnih zakonitosti in najboljše prakse je ključ do učinkovite uvedbe poslovnih rešitev. Učinkovito uvedbo poslovnih rešitev postavljamo v presek predhodno opredeljene časovne, finančne in vsebinske komponente posameznega projekta. Z izkušnjami vam zagotavljamo, da:

  • bodo cilji vsakega projekta jasno zastavljeni – tako v tehničnem kot vsebinskem smislu
  • v vsakem projektu izpolnimo zastavljene cilje in pričakovanja najvišjega vodstva
  • bomo upoštevali poslovne potrebe končnih uporabnikov
  • bodo naši strokovnjaki predstavljali kompetentnega sogovornika na vseh nivojih medsebojnega sodelovanja

Za dodatne informacije in pojasnila stopite v stik z nami.